Rani dani: Metak

Grupa Metak je djelovala od 1978 - 1981. Svojom je glazbom, a osobito angažmanom u tonskom studiju "TETRAPAK", bitno utjecala na stvaranje rock škole u Splitu i Dalmaciji, koja je kasnije iznjedrila neke od najvećih glazbenih zvijezda Hrvatske.